Previous schools

گزارش برگزاری هفتمین مدرسه تابستانی نجوم آیوتاخاورمیانه 1398
محل برگزاری: مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی قم
Previous schools

مدرسه تابستانی نجوم برای دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در رشته های فیزیک و نجوم از روز سه شنبه 22 مردادماه 1398 آغاز شد. این برنامه از طرف مجمع جهانی اختفا و گرفت و با حمایت اجرایی مرکز مطالعات و پژوهش های فلکی نجومی قم و حمایت اتحادیه جهانی نجوم برگزار شد.
در این مدرسه بیست و یک نفر از شهرهای مختلف ایران پس از بررسی رزومه و مصاحبه پذیرش شدند. این شرکت کنندگان از شهرهای، تهران، کرج، تبریز، بندرکنگان، بوشهر، کرمان، قزوین، رشت، شهرکرد، قم، سعادتشهر، در این مدرسه حضور داشتند.
نخستین روز از برگزاری مدرسه هفتم، با کارگاه های آقای دکتر سلیمان حسین پور (دکتری ریاضیات کاربردی از دانشگاه صنعتی شاهرود) در خصوص آموزش نرم افزار لاتک و همچنین آموزش نرم افزار R انجام شد. در پایان این کارگاه ها، شرکت کنندگان موظف بودند تا تکالیف داده شده را تا روز بعد ارایه کنند. ارایه فعالیت شبانه در تمامی شب های مدرسه ادامه داشت.
روز دوم اختصاص به مباحث ماشین لرنینگ و کیهانشناسی داشت که توسط خانم فریدا فارسیان (دانشجوی دکتری کیهانشناسی در ایتالیا) ارایه گردید.
روز سوم با سخنرانی آقای محمد جواد ترابی با این سوال که در رصدخانه ها چه میگذرد آغاز شد؛ سپس آقای آتیلا پرو (ریاست آیوتاخاورمیانه) کارگاه های خودشان در حوزه سیارکی و دیتاگیری را ارایه دادند. سپس شرکت کنندگان در رصدخانه امام علی (ع) در چهل کیلومتری جنوب شهر قم حاضر شدند و ضمن بازدید از این رصدخانه کارگاه ای خود را دنبال کردند.
روز چهارم با سخنرانی خانم فاطمه داودی (دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان) آغاز شد و سپس آقای آتیلا پرو مباحث سیارکها و همچنین ارتباطات بین الملل در حوزه نجوم را دنبال کردند. در زمان بعدازظهر و پایانی مدرسه هفتم آقای آروین صداقت کیش در خصوص شبکه های عصبی در اخترفیزیک و کیهانشناسی سخنرانی داشتند.
در پایان این مدرسه به شرکت کنندگان گواهینامه حضور اعطا شد و گواهینامه علمی آنها پس از انجام پروژه و موفقیت آن، ارایه می شود.

Previous schools


Previous schools

Previous schools

Previous schools

Previous schools

Previous schools

Previous schools

Previous schools

Previous schools

------------------------------

گزارش برگزاری ششمین مدرسه تابستانی نجوم 1397
محل برگزاری: سازمان فضایی ایران مرکز ماهدشت
Previous schools

مدرسه تابستانی نجوم برای دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در رشته های فیزیک و نجوم از روز 14 مردادماه آغاز شده است. این برنامه از طرف مجمع جهانی اختفا و گرفت و سازمان فضایی ایران با حمایت علمی اتحادیه جهانی نجوم برگزار شد.
در نخستین روز از برگزاری این مدرسه پژوهشی، مبحث رصد و تحلیل منحنی نوری سیارک ها توسط جناب آقای آتیلا پرو (ریاست آیوتاخاورمیانه) در دو بخش نظری و پژوهشی برگزار شد. این مبحث در بخش صبحگاهی آن به شکل سخنرانی و ارایه پاورپوینت در حوزه های مختلف سیارکی و شناخت جزیی تر آنها ارایه شد و سپس در بخش بعدازظهر دانشپژوهان ضمن آشنایی با دیتابیس های آنلاین در این حوزه، با تشکیل هفت گروه، و با انتخاب سیارک مورد نظر به تحلیل اولیه منحنی نوری آن پرداختند.
در روز 15 مردادماه، رصد و کاهش اطلاعات ترانزیت سیاره های فراخورشیدی، آشنایی با دیتاگیری در یک رصدخانه حرفه ای، و شناخت اشکالات مورد انتظار و رفع آنها برای یک دیتاگیری مناسب، مبحثی بود که توسط جناب آقای کوروش رکنی (سرپرست رصدخانه مرکز فضایی البرز ماهدشت سازمان فضایی ایران) در بخش صبح و شبانه ارایه شد.
در بعدازظهر همان روز کارگاه کوتاه سرکار خانم سمیه خاکپاش (دانشگاه Lehigh امریکا) با عنوان استخراج و استفاده از دیتاهای آنلاین برگزار گردید که دانشپژوهان ضمن آشنایی با نحوه جستجو و استخراج دیتاهای آنلاین، نحوه جستجو برای مقاله های تخصصی را نیز فراگرفتند.
همچنین در بعدازظهر همین رو جناب آقای آتیلا پرو یک سخنرانی با عنوان ارتباط و مشارکت در پروژه های علمی بین المللی ارایه نمودند.
روز 17 مردادماه و پایانی مدرسه ششم با موضوع تحلیل داده های حجیم (Big Data) در نجوم با تدریس جناب آقای دکتر محمدتقی میرترابی (عضو هیت علمی دانشگاه الزهرا) برگزار گردید. همچنین در بخش پژوهشی بعدازظهر همان روز، دانشپژوهان تحت نظر دکتر میرترابی در خصوص نحوه محاسبه ی دقیق ضخامت جو در دیتاگیری ها فعالیت داشتند.

Previous schools


Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools

------------------------------

گزارش برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی نجوم 1396
محل برگزاری: سازمان فضایی ایران مرکز ماهدشت
Previous schools


مدرسه تابستانی نجوم برای دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در رشته های فیزیک و نجوم از روز سه شنبه 24 مردادماه آغاز شده است. این برنامه از طرف مجمع جهانی اختفا و گرفت و سازمان فضایی ایران با حمایت علمی اتحادیه جهانی نجوم برگزار شد.
در نخستین روز از برگزاری این مدرسه پژوهشی، مبحث آشنایی با فیزیک خورشید، تاج و پردازش تصاویر توسط سرکارخانم دکتر نرگس فتحعلیان (عضو هیات علمی و دپارتمان فیزیک دانشگاه پیام نور) در دو بخش نظری و پژوهشی برگزار شد؛ در خلال برگزاری این کارگاه، شرکت کنندگان با نحوه دیتاگیری خورشید با استفاده از ابزارهای اپتیکی اچ-آلفا رصدخانه مرکز فضایی البرز سازمان فضایی ایران آشنا شدند.
آشنایی با فیزیک خورشید و قسمت های مختلف آن، ساختار داخلی، و جو خورشید (رنگین سپهر، لایه های انتقال و تاج، پرتاب جرم تاج، نواحی فعال و حفره های تاج)، معرفی پدیده های موجود در تاج خورشید (حلقه ها، جت های اشعه ایکس نرم، زبانه ها، شراره ها، لکه های خورشیدی، حلقه های پس شراره، ساختارهای هلالی شکل، رشته ها و غیره)، آشنایی با میدان مغناطیسی خورشید، طیف تابشی، انتقال تابشی سطح خورشید، اثر تاریکی لبه و کاربرد معادلات مگنتوهیدرودینامیک در تاج خورشیدی از مباحث این روز بود.
در بخش عملی-پژوهشی، با آخرین تلسکوپ فضایی فعال در زمینه ی خورشید، SDO، داده های آن در طول موج های مختلف بررسی شدند. شرکت کنندگان داده های مورد نظر را در سایت سفارش داده و سپس اثر گردش خورشید را روی آن داده ها اعمال نمودند؛ تصاویر مورد بررسی قرار گرفت و حلقه های موجود در هر تصویر را به همراه ویژگی های حلقه (مانند مختصات، طول و خمش) استخراج شد.

روز دوم مدرسه پنجم با موضوع شکل گیری، تکامل و تحول دمایی سیارات با تدریس جناب آقای جواد جعفرزاده (کارشناس ارشد اخترفیزیک دانشگاه شهید بهشی تهران و عضو ارشد آیوتاخاورمیانه) برگزار گردید.
ابتدا نظریه‌های مختلف شکل‌گیری سیارات و تحول آنها را بررسی گردید. از نظریاتی که با تشکیل قرص پیش‌ستاره‌ای و پس از آن قرص پیش‌سیاره‌ای، روند شکل‌گیری سیارات را بررسی می‌کنند، تا نظریاتی که تشکیل سیارات را مستقل از ستاره و پس از شکل‌گیری آن، در نظر می‌گیرند. شرایطی که منجر به شکل‌گیری سیارات خاکی و گازی می‌شود، از جمله سایر مواردی است که بررسی شد. تعریف کمربند حیات و نیز عوامل گوناگونی که بر زیست‌پذیری یک سیاره موثرند، مواردی که در ساز و کار جو یک سیاره می‌توانند نقش داشته باشند و در نهایت تحول دمایی سیاره را مشخص می‌کنند، بررسی شد؛ سپس برخی از مدل‌های آب و هوایی برای شبیه‌سازی جو سیارات فراخورشیدی را مورد تحلیل قرار گرفت و مزیت‌ها و اشکالات هریک ذکر شد. در نهایت یکی از مدل‌های ساده‌تر، اما کارآمد به نام مدل تعادل انرژی که این مدل بسیار پارامتریک است تدریس شد.
در بخش عملی-پژوهشی با در اختیار قرار دادن بخش اصلی کد مربوط به مدل تعادل انرژی به شرکت کنندگان، ابتدا بخش‌های مختلف آن را توضیح داده شد و سپس به شبیه‌سازی تحول دمایی زمین و چندین مورد سیارات فراخورشیدی دیگر پرداخته شد و نمودارهای مربوطه استخراج گردید. بررسی تغییرات عوامل موثر در این شبیه‌سازی بر تحول دمایی سیارات مورد نظر، از جمله اهداف دیگر این بخش بود.

در نهایت روز سوم این مدرسه پژوهشی اخترفیزیک، جناب آقای سروش سارابی (عضو ستاد رایانش زیستی کشور و عضو دائم آیوتا خاورمیانه) با موضوع حیات فراخورشیدی؛ شرایط فیزیکی زیست میکروبی، برگزار گردید.
در این روز ابتدا به بررسی مقدماتی حیات و آشنایی اولیه با احتمالات مربوط به چگونگی آغاز حیات میکروبی بر روزی زمین پرداخته شد، سپس شرکت کنندگان با ساختار زیستی میکروب ها به صورت کلی آشنا شدند؛ در ادامه شرایط فیزیکی سالهای اولیه تشکیل زمین را از نظر پارامترهای مهم برای حیات از قبیل دما، فشار، سطح تشعشعات و ... مورد بررسی قرار گرفت.
پس از آشنایی با مفاهیم اولیه نگاهی به شرایط محیط های سخت و اینکه چگونه امکان دارد حیات میکروبی و یا حتی ارگانیسمی پیشرفته تر از ارگانیسم میکروبی بتواند در این گونه محیط ها به بقا ادامه دهد، مورد بررسی قرار گرفت. نکات مهمی که مورد توجه قرار گرفت اجزاء های اصلی تعریف شرایط سخت محیطی بود.
بررسی مفاهیم درخت حیات، اولین ساختارهای زنده از قبیل پروکاروت ها و یوکاریوت ها، شرایط اقلیمی و جوی سیارات و اجرام در فضا بخش دیگری از تدریس این روز بود.
شناخت شرایط محیطی در فضا و به ویژه اجرام دارای احتمال زیست پذیری؛ چگونگی بررسی شرایط زیست پذیری سیارات از دیگر موارد مورد بررسی بود. و در شرکت کنندگان نهایت با مهمترین کتابهای علمی و منابع به روز جهان رو در مورد اختر زیست شناسی آشنا شدند.
در بخش عملی-پژوهشی روز سوم با استفاده از آموخته های دو روز گذشته و مطالب ارائه شده در روز سوم صبح، شرایط محیطی یکی از اجرام فضایی، برای امکان پیدایش حیات میکروبی، بررسی شد و بر اساس مدل های تحلیل و داده های موجود سعی شد که وضعیت امکان شروع حیات پایه در این جرم فضایی تحلیل گردد.

Previous schools

طراح پوستر: محمدجواد شاه حسینی


Previous schools
Previous schools
Previous schools


------------------------------

گزارش برگزاری چهارمین مدرسه تابستانی نجوم ۱۳۹۵
محل برگزاری: سازمان فضایی ایران مرکز ماهدشت
Previous schools

روزهای ۷ تا ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۵ مرکز ماهدشت سازمان فضایی ایران شاهد برگزاری چهارمین مدرسه تابستانی نجوم به مدت ۴ روز بود. در این دوره ۱۱۷ نفر فرم ثبت نام اولیه را تکمیل نمودند که در نهایت ۲۱ نفر از شهرهای برازجان، مشهد، اهواز، کرج، تهران، تاکستان، نجف آباد، هفشجان، کاشان، یزد، بابل، ساری و اراک پذیرفته شدند.

برنامه روز نخست چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- پخش سرود ملی و خوشامد آقای رکنی سرپرست محترم گروه نجوم و اکتشافات فضایی سازمان فضایی ایران.
- بخش نخست سخنرانی آقای آتیلا پرو با عنوان سوژه هایی برای رصد نیمه حرفه ای ها، که بخش اول با تمرکز برروی دنباله دارها و سیارک ها ارایه شد (مدت ارایه 135 دقیقه).
- کارگاه آقای کوروش رکنی با عنوان فتومتری و کاهش اطلاعات (مدت ارایه 150 دقیقه).
- سخنرانی آقای حامد الطافی مهربانی با عنوان استفاده صحیح از تلسکوپ و مقرها (مدت ارایه 75 دقیقه).

برنامه روز دوم چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- آقای دکتر سپهر اربابی بیدگل با موضوع نسبیت عام، ماده و پادماده 115 دقیقه).
- آقای امیرنظام امیری با موضوع دینامیک ستاره ای و اخترلرزه نگاری (120 دقیقه).
- آغاز کارگاه های تخصصی در سه بخش: اخترزیست شناسی سیاره ای؛ تحلیل دنباله دارها؛ اخترلرزه نگاری.

برنامه روز سوم چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- کارگاه آقای اتیلا پرو با موضوع بخش دوم سوژه هایی برای رصد علمی نیمه حرفه ای ها (60 دقیقه).
- ادامه کارگاه های تخصصی در سه بخش: اخترزیست شناسی سیاره ای (خانم عبادی)؛ تحلیل دنباله دارها (آقای پرو)؛ اخترلرزه نگاری (آقای امیری).

برنامه روز چهارم از چهارمین مدرسه تابستانی نجوم:
- کارگاه سرکار خانم صالحه عبادی راد با موضوع اخترزیست شناسی سیاره ای (75 دقیقه).
- ادامه کارگاه های تخصصی در سه بخش: اخترزیست شناسی سیاره ای (خانم عبادی)؛ تحلیل دنباله دارها (آقای پرو)؛ اخترلرزه نگاری (آقای امیری).

در پایان برگزاری چهارمین مدرسه تابستانی نجوم، کلیه شرکت کنندگان موفق به اجرای پروژه های پژوهشی خود در طول برگزاری مدرسه شدند و گواهی دریافت نمودند. مدرسه امسال توسط سازمان فضایی ایران و آیوتا خاورمیانه به صورت مشترک همراه با حمایت IAU برگزار گردید.

Previous schools

طراح پوستر: علی کرمی نژاد


Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools


------------------------------

گزارش برگزاری سومین مدرسه تابستانی نجوم ۱۳۹۴
محل برگزاری: یزد
Previous schools

سومین مدرسه تابستانی نجوم (۱۳۹۴)، در پارک علوم و فناوری شهر یزد و با همکاری انجمن نجوم یزد به مدت چهار روز برگزار گردید. در این مدرسه شرکت کنندگانی از شهرهای مختلف ایران همچون دوره های گذشته حضور داشتند. محوریت برنامه روز اول، موضوع اختفا و انواع آن بود که توسط آتیلا پرو رئیس بخش خاورمیانه ی آیوتا ارائه گردید. همچنین به روش های تشخیص زمان مناسبی برای مشاهده ی یک اختفا توسط نرم افزار Occult4 پرداخته شد.
در روز دوم، مهندس آریا صبوری به موضوع تحلیل عکس های خام گرفته شده از CCD ها بوسیله ی برنامه ی ImageJ، معرفی انواع تلسکوپ ها و همچنین معرفی مراکزی جهت استفاده و عکس برداری بصورت آنلاین و آفلاین پرداختن و در انتهای روز هم به موضوع مقاله نویسی و نکاتی که باید در نوشتن یک مقاله رعایت کرد پرداخت.
روز سوم نیز به ارائه آقای امیر حسن زاده، با موضوع بارش شهابی و نکات آن و نحوه ی گزارش و ثبت بارش و همچنین به تحلیل داده های دوره های قبل بصورت پروژه و در قالب کار عملی گذشت.
بنا بر روال تنظیم شده، پس از هر روز کاری، پروژه های تعریف شده اعضا توسط داوران مورد بررسی و امتیاز دهی قرار گرفته و به کسانی که موفق به کسب حداقل امتیاز قبولی شدند، گواهی مدرسه تابستانی نجوم ارائه گردید.
در پایان روز سوم این برنامه علمی، شرکت کنندگان به منظور ثبت بارش شهابی برساوشی به منطقه مزرعه شور استان یزد عزیمت نمودند که در نهایت گزارش برخی شرکت کنندگان، در سایت مجمع جهانی شهاب سنگ ها، پذیرفته و منتشر شد.
مسئولیت برگزاری این دوره با انجمن نجوم یزد به ریاست آقای مسعود صحت بخش بود که خانم زهرا دهقان، آقای امیر آثاری و آقای امیرحسین فارغی کمیته اجرایی آن را عهده دار بودند.
Previous schools

طراح پوستر: محمد حسین خلیلی


Previous schools
Previous schools


------------------------------

گزارش برگزاری دومین مدرسه تابستانی نجوم ۱۳۹۳
محل برگزاری: تبریز
Previous schools

شهر تبریز میزبان دومین مدرسه تابستانی نجوم IOTA/ME (1393) با عنوان نجوم نیمه حرفه ای با تلسکوپ های کوچک از ۲۲ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ بود. ثبت نام اولیه این دوره که حدود یکماه به طول انجامید، 293 نفر ثبت نام کرده و در فرم های مربوطه ضمن ارائه اطلاعات اولیه پرسنلی، موظف به پر کردن بخش معرف خود نیز بودند؛ و درنهایت باتوجه به محدودیت امکانات و ایجاد کیفیت علمی مناسب، 40 نفر از شهرهای تهران، کرج، تبریز، خوی، میانه، خرمشهر، شاهین شهر، نیشابور، بابل، ورامین، شیراز، رشت، مراغه، امیدیه، قم، سنندج، شهرکرد، دلیجان، نورآباد ممسنی، عجبشیر، دزفول، بانه، بناب، ازمیر برای حضور در این مدرسه پذیرفته شدند.
براساس برنامه زمان بندی اعلام شده، روز نخست اختصاص به بازدید جمعی از برخی مناطق دیدنی در تبریز و آشنایی شرکت کنندگان با یکدیگر و البته کمی استراحت برای آمادگی حضور در مدرسه تابستانی را داشت. با اینحال در روز نخست آقای آتیلا پرو (ریاست IOTA/ME) سخنرانی یک و نیم ساعته در خصوص سیارک ها؛ از مدل تا رصد را ارائه دادند.
صبح روز دوم، سخنرانی ها با حضور جناب آقای امیر حسن زاده در خصوص پروژه هایی در نجوم نیمه حرفه ای با تلسکوپ های کوچک آغاز شد. دومین سخنرانی را دکتر Volkan Bakis از دانشگاه آنتالیا ترکیه در خصوص طیف سنجی از تئوری تا رصد ایراد کردند. در نوبت عصر، دکتر مرجان ذاکرین مطالب خود را با عنوان مبانی پژوهش در اخترزیست شناسی ارائه دادند.
سومین روز مدرسه برنامه بسیار شلوغی را سپری کرد. سخنرانی با عنوان بررسی فیزیک خورشید با تلسکوپ های کوچک و فضایی توسط دکتر محمد جواد کلایی از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران نخستین برنامه صبح مدرسه در روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه بود. دومین ارائه را دکتر Volkan Bakis در مورد معرفی و کاربردهای نرم افزار جدید طراحی شده توسط ایشان و همکاران دیگرشان در خصوص ترانزیت ها و گرفت ها داشتند. پس از زمان ناهار، همایش مشترک IOTA/ME و انجمن نجوم آیاز با عنوان سمینار ستاره شناسی و علوم سیاره ای برگزار شد که طی آن آقایان کورش رکنی، دکتر محمد جواد کلایی، دکتر محمد رضا نوروزی، دکتر مرجان ذاکرین، دکتر Volkan Bakis و کامبیز خالقی در موضعات مختلف به ایراد سخنرانی پرداختند. این همایش با هدف استفاده از اساتید حاضر در مدرسه تابستانی در بخش های عمومی تر نجوم (منجمین آماتور) بویژه منجمان شهر تبریز برگزار شد. در انتهای این روز از برگزاری مدرسه، آقای دکتر محمد رضا نوروزی سخنرانی جذابی را در خصوص شگفتی های سطحی ماه با تلسکوپ های کوچک را در ادامه ی مدرسه تابستانی ارائه دادند.
چهارمین و آخرین روز مدرسه تابستانی نجوم به سیارات فراخورشیدی اختصاص داشت. در ابتدا مهندس کورش رکنی (سازمان فضایی ایران) در خصوص پروژه های مدرسه تابستانی توضیحاتی را ارائه دادند، سپس آقای Jens Hoeijmakers از دانشگاه لایدن و خانم سارا خلفی نژاد از دانشگاه هامبورگ مهمانان مدرسه تابستانی نجوم، در طی چهار قسمت مطالبی را در خصوص تحقیقات اخترفیزیکی، فراخورشیدی ها از گذشته تا حال، رصد فراخورشیدی ها و ابزارهای مورد نیاز سخنرانی های جذابی را ایراد کردند که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد. در آخرین سخنرانی نیز آقای حاج محمد حسنی در خصوص بررسی و استفاده از دیتاهای تلسکوپ فضایی هابل مطالبی را به استحضار شرکت کنندگان رساندند. همچنین در این روز، نمایشگاهی از کتاب های تازه به چاپ رسیده موسسه المپیاد های علمی ایران (آیریسک) در محل مدرسه و همایش به نمایش گذاشته شد.
بخش حضوری دومین مدرسه تابستانی نجوم IOTA/ME با ارائه گواهی های حضور به پایان رسید. کلیه شرکت کنندگان در صورت ارائه موفق پروژه هایی که از سوی کمیته علمی مدرسه برای آنان در نظر گرفته شده، موفق خواهند شد از طرف IOTA/ME‌ و رصدخانه و دانشگاه چاناکالای ترکیه گواهی علمی دومین مدرسه تابستانی نجوم IOTA/ME را دریافت نمایند.
دومین مدرسه تابستانی نجوم IOTA/ME با مشارکت انجمن نجوم آیاز، سازمان فضایی ایران، موسسه المپیادهای علمی ایران (آیریسک)، اتحادیه جهانی نجوم (IAU)، رصدخانه و دانشگاه چاناکالای ترکیه برگزار گردید. حمایت رسانه ای این دوره را وبگاه پارس اسکای برعهده داشت.
Previous schools

طراح پوستر: محمد حسین خلیلی


Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools
Previous schools


------------------------------

گزارش برگزاری نخستین مدرسه تابستانی نجوم ۱۳۹۲
محل برگزاری: کرج، مرکز فضایی البرز
Previous schools

نخستین روز از مدرسه تابستانی نجوم که در حال حاضر در مرکز فضایی البرز در ماهدشت کرج برگزار می‌شود از ساعت ۱۰:۱۵ صبح با سخنرانی آقای مهندس کورش رکنی کارشناس سازمان فضایی ایران و مشاور ارشد IOTA/ME در خصوص معرفی رصدخانه و ابزارهای موجود در رصدخانه ISA آغاز شد. سپس خانم دکتر مرجان ذاکرین عضو هیات امنا IOTA/ME که به تازگی پس از اتمام دورهPHD فیزیک از ماکس پلانک وارد ایران شده‌اند در خصوص شیوه‌های پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، سخنرانی، چاپ مقالات در نشریات و غیره به شیوه‌ی ارائه شده در ماکس پلانک پرداختند. در آخرین سخنرانی بخش صبح، سرکار خانم سمیه ذهبی عضو هیات علمی دپارتمان گرفت IOTA/ME در قسمت نخست سخنرانی‌شان در مورد دینامیک کهکشانی مطالب خود را ارائه دادند.
پس از نماز و ناها رو حدود دو ساعت استراحت، بخش بعدازظهر با برگزاری کارگاه تخصصی شماره ۱ که در مورد بارش‌های شهابی و با ارائه جناب آقای حسن زاده رئیس دپارتمان گرفت IOTA/ME بود آغاز شد. پس از آن سرکار خانم حوریه آقانور از شرکت کنندگان در مدرسه تابستانی در مدت ۴۵ دقیقه پاورپوینتی را در خصوص طیف سنج و ساختار آن به استحضار حاضران رساندند. پیش از این کمیته علمی مدرسه تابستانی نجوم از همه‌ی شرکت کنندگان درخواست کرده بود که تجربیات و فعالیت های علمی جدی گذشته خود را در قالب یک سخنرانی کوتاه (۲۰ تا ۴۵ دقیقه با تشخیص کمیته علمی) ارائه بدهند و پس از بررسی همه‌ی پاورپوینت‌ها ۱۴ ارائه پذیرفته شد که در روز جمعه ۲۵ امرداد ارائه شد.
پس از صرف شام، در یک جمع دوستانه هر یک از شرکت کنندگان به معرفی خود پرداختند. سپس برای رصد عازم زمین فوتبال مرکز فضایی شدند. قدر حدی محاسبه شده در این مکان ۵.۱ بود که شرکت کنندگان در ۱۱ تیم ۲ نفره اقدام به رصد کردند. در نهایت پس از حدود یک و نیم ساعت رصد در زمان اوج بارش و با ظهور ابرهای پراکنده، در ساعت یک پس از نیمه شب رصد متوقف شد.

روز دوم مدرسه تابستانی کارگاه تخصصی شماره ۱ با عنوان بارش‌های شهابی توسط استاد حسن‌زاده ارائه شد. در این کارگاه پارامترهایی ذکر و برای فعالیت‌های آینده پیشنهاد شد که فعالیت‌های حرفه‌ای محسوب می‌شوند. ضمن اینکه در این کارگاه، شهاب‌های رصد شده در شب قبل نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
بعد از نماز، ناهار و استراحت، مجموعه سخنرانی‌هایی در خصوص فرآیند رصد ارائه گردید. نخست آقای پرو در مورد نحوه کار با TheSky6 آموزش لازم را دادند و سپس آقای رکنی در یک سخنرانی حدود ۲.۵ ساعته فرآیند رصد و دیتاگیری را به صورت مفصل در اختیار شرکت کنندگان قرار دادند. در حین سخنرانی آقای رکنی، به مناسبت تولد آقای حسن‌زاده یکی از اساتید دوره، شرکت کنندگان در طی مراسمی این زادروز را گرامی داشتند. در برنامه بعدی خانم دکتر ذاکرین سخنرانی به زبان انگلیسی با عنوان تحول ستارگان ارائه دادند.
پس از صرف شام، یازده نفر از شرکت کنندگان طبق برنامه قبلی و در دو گروه در رصدخانه مرکز فضایی البرز با فرآیند رصد و دیتاگیری به صورت عملی آشنا شدند.

روز سوم مدرسه تابستانی با برگزاری کارگاه‌های تخصصی در مورد متغیرهای دلتا اسکوتی و گرفتی و همچنین آموزش نرم‌افزارهای MaximDL‌ و Iris همراه بود. همچنین آقای حجت اله حکمت، یکی از شرکت کنندگان در مدرسه تابستانی، در مورد پروژه‌ی تعیین حد رصد اختفا که در مورد بررسی نظریه گالت در دپارتمان اختفا IOTA/ME در حال فعالیت است، سخنرانی کردند.

در روز چهارم مدرسه تابستانی آقای آتیلا پرو در خصوص اختفاهای نجومی صحبت کردند. سخنرانی جناب آقای حسن زاده در خصوص ارتباط عوارض لبه‌ای ماه با روئیت هلال و حد دانژون بسیار مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت. از دیگر سخنرانی های ارائّه شده در این روز توسط خانم ذهبی در مورد ادامه ی بحث دینامیک کهکشانی بود و در پایان دکتر ذاکرین در خصوص تحصیل در ماکس پلانک سخنرانی داشتند. از اتفاقات مهم این روز حضور و سخنرانی آقای دکتر نوروزی بود با عنوان پروژه چیست برگزار شد. همچنین آقای سید مصطفی امام مهمان ویژه‌ی این روز مدرسه تابستانی نجوم بودند.
در پایان این روز و پس از شام، کلیه شرکت کنندگان به ورزش، همراه با اساتید دوره پرداختند.

روز پنجم و پایانی نخستین مدرسه تابستانی نجوم با سخنرانی‌های شرکت کنندگان همراه بود. خانم حسینی با موضوع ستارگان نوترونی، خانم خاکپاش با موضوع تلسکوپ‌های رادیویی، آقای عبداللهی با موضوع پسماندهای فضایی، آقای چگینی با موضوع رصد دنباله‌دارهایی با قدر بالا، آقای بوجاری با موضوع فیزیک نور، خانم صدرائی با موضوع تحصیل نجوم در دانشگاه ازمیر، خانم جعفری با موضوع آلودگی نوری و روش‌های سنجش آن، خانم طهماسبی در خصوص هیگز، آقای سوهانی، خانم عقیلی‌زاده در خصوص سیستم‌های انرژی خورشیدی، هر کدام در حدود ۲۰ دقیقه ارائه شد.
آخرین سخنرانی مدرسه تابستانی در خصوص پسماندهای فضایی و اجرام نزدیک به زمین توسط آقای مهندس رکنی اجرا شد. در پایان مدرسه تابستانی یک فیلم از لحظات زیبای مدرسه توسط خانم‌ها آقانور و رنجبر تهیه شده بود، که با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.
براساس شیوه‌نامه‌ی علمی-اجرایی دپارتمان‌های IOTA/ME‌ کسانی می‌توانند به عضویت دپارتمان‌ها پذیرفته شوند که در یکی از دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط IOTA/ME شرکت کرده باشند.

مدرسه تابستانی نجوم ۱۳۹۲ توسط IOTA/ME و سازمان فضایی ایران و همچنین IAU OAD برگزار شد. حامیان رسانه‌ای این دوره وبگاه پارس اسکای و مرکز نجوم آوااستار بودند.
Previous schools

طراح پوستر: مریم سلیمی


Previous schools
Previous schools
Previous schools