فرم ثبت نام

زمان ثبت نام به اتمام رسید


- لطفا تمامی بخش‌ها را پر کنید.
- در مکان‌های لازم از زبان انگلیسی استفاده کنید.
- منظور از معرف، هر فرد نجومی است که با شما آشنایی دارد و می‌تواند در خصوص سطح علمی شما نظر بدهد. کمیته علمی در صورت نیاز با ایشان تماس خواهد گرفت. استاد راهنما، استاد فیزیک یا نجوم شما در دانشگاه، مدیر گروه نجومی و یا حتی فرد خارجی شناخته شده می‌تواند از معرفان شما باشد. قاعدتاً فقط باید یک نفر را به این منظور انتخاب و معرفی کنید.
توجه: امکان معرفی هیچ یک از اساتید و اعضا کمیته برگزاری به عنوان معرف وجود ندارد و مورد پذیرش نیست.
- در صورت بروز هر گونه مشکل یا سوالی از طریق ایمیل iotamiddleeast@yahoo.com مطرح کنید.