ششمین مدرسه تابستانی نجوم آیوتاخاورمیانه

چهاردهم تا هفدهم مردادماه 1397

رصدخانه مرکز فضایی البرز سازمان فضایی ایران

در اکثر کشورهای دنیا مدرسه‌های تابستانی نجوم، جزء مهمی از آموزش‌های متمرکز به‌حساب می‌آید. باتوجه به تعطیلات تابستانی دانشجویان در اغلب کشورها، تابستان زمان بسیار مناسبی برای برگزاری این دوره‌ها است. مدرسه تابستانی، در حوزه‌های مختلف نجوم و بیشتر برای دانشجویان علاقمند برگزار می‌شود. این میان آیوتاخاورمیانه‌ تلاش داشته است، امکانات موجود کشور را شناسایی و با رایزنی‌های مناسب، امکانات و فضای درخوری را در جهت آموزش علاقمندان در حوزه نجوم نیمه‌حرفه‌ای در اختیار قرار دهد.