هفتمین مدرسه تابستانی نجوم آیوتاخاورمیانه

بیست و دوم تا بیست و پنجم مردادماه

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی نجومی، و رصدخانه امام علی (ع) قم

در اکثر کشورهای دنیا مدرسه‌های تابستانی نجوم، جزء مهمی از آموزش‌های متمرکز به‌حساب می‌آید. باتوجه به تعطیلات تابستانی دانشجویان در اغلب کشورها، تابستان زمان بسیار مناسبی برای برگزاری این دوره‌ها است. مدرسه تابستانی، در حوزه‌های مختلف نجوم و بیشتر برای دانشجویان علاقمند برگزار می‌شود. این میان آیوتاخاورمیانه‌ تلاش داشته است، امکانات موجود کشور را شناسایی و با رایزنی‌های مناسب، امکانات و فضای درخوری را در جهت آموزش علاقمندان در حوزه نجوم نیمه‌حرفه‌ای در اختیار قرار دهد.