مراحل و راهنمای ثبت نام

1. تکمیل فرم ثبت نام که در وب سایت مدرسه تابستانی موجود است. فرم را با دقت پر کنید؛ در انتهای فرم باید مشخصات یک نفر را به عنوان معرف اعلام کنید. کمیته برگزاری در صورت نیاز ممکن است برای شناخت بهتر از سطح علمی شما، با معرف شما تماس بگیرد.

2. کمیته برگزاری فرم شما را بررسی می کند و در انتهای زمان ثبت نام، براساس اطلاعات موجود، امتیازی را به شما از طریق ایمیل اعلام خواهد کرد. همچنین بالاترین و پایین ترین امتیاز نیز بدون ذکر نام به اطلاع شما خواهد رسید.

3. کارگاه مجازی برای کلیه ثبت نام کنندگان برگزار خواهد شد. طی این کارگاه یکروزه مباحثی آموزش داده خواهند شد و در پایان طی یک ایمیل پروژه ای بسیار کوتاه به شما اختصاص داده می شود. لازم است در مدت معین شده نتایج کار را ایمیل کنید. بر اساس این فعالیت نیز امتیازی به شما تعلق می گیرد. همچنین بالاترین و پایین ترین امتیاز نیز بدون ذکر نام به اطلاع شما خواهد رسید.

4. براساس امتیازبندی دردو مرحله فوق، پذیرفته کنندگان تعیین خواهند شد. همچنین تعدادی نیزبه عنوان ذخیره اعلام می شوند تا در صورت عدم واریز وجه توسط هر فردی از پذیرفته شدگان اولیه، جایگزینی صورت گیرد.

5. مکاتبات مدرسه تابستانی (بخصوص در مورد نتیجه ی پذیرش)، از طریق ارسال ایمیل می‌باشد. بنابراین چک کردن ایمیل و سایت مدرسه تابستانی الزامی است.

مراحل و راهنمای ثبت نام