لینک‌های مفید

قسمت خاورمیانه ای مجمع جهانی زمان سنجی اختفا
سازمان فضایی ایران
پارس اسکای
ماهنامه نجوم
انجمن نجوم ایران
رصدخانه دانشگاه کاشان
فروم آوااستار
مرکز علوم و ستاره‌شناسی تهران

لینک‌های مفید