گزارش رسمی ششمین دوره

گزارش برگزاری ششمین مدرسه تابستانی نجوم 1397
محل برگزاری: سازمان فضایی ایران مرکز ماهدشت

مدرسه تابستانی نجوم برای دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در رشته های فیزیک و نجوم از روز 14 مردادماه آغاز شده است. این برنامه از طرف مجمع جهانی اختفا و گرفت و سازمان فضایی ایران با حمایت علمی اتحادیه جهانی نجوم برگزار شد.
در نخستین روز از برگزاری این مدرسه پژوهشی، مبحث رصد و تحلیل منحنی نوری سیارک ها توسط جناب آقای آتیلا پرو (ریاست آیوتاخاورمیانه) در دو بخش نظری و پژوهشی برگزار شد. این مبحث در بخش صبحگاهی آن به شکل سخنرانی و ارایه پاورپوینت در حوزه های مختلف سیارکی و شناخت جزیی تر آنها ارایه شد و سپس در بخش بعدازظهر دانشپژوهان ضمن آشنایی با دیتابیس های آنلاین در این حوزه، با تشکیل هفت گروه، و با انتخاب سیارک مورد نظر به تحلیل اولیه منحنی نوری آن پرداختند.
در روز 15 مردادماه، رصد و کاهش اطلاعات ترانزیت سیاره های فراخورشیدی، آشنایی با دیتاگیری در یک رصدخانه حرفه ای، و شناخت اشکالات مورد انتظار و رفع آنها برای یک دیتاگیری مناسب، مبحثی بود که توسط جناب آقای کوروش رکنی (سرپرست رصدخانه مرکز فضایی البرز ماهدشت سازمان فضایی ایران) در بخش صبح و شبانه ارایه شد.
در بعدازظهر همان روز کارگاه کوتاه سرکار خانم سمیه خاکپاش (دانشگاه Lehigh امریکا) با عنوان استخراج و استفاده از دیتاهای آنلاین برگزار گردید که دانشپژوهان ضمن آشنایی با نحوه جستجو و استخراج دیتاهای آنلاین، نحوه جستجو برای مقاله های تخصصی را نیز فراگرفتند.
همچنین در بعدازظهر همین رو جناب آقای آتیلا پرو یک سخنرانی با عنوان ارتباط و مشارکت در پروژه های علمی بین المللی ارایه نمودند.
روز 17 مردادماه و پایانی مدرسه ششم با موضوع تحلیل داده های حجیم (Big Data) در نجوم با تدریس جناب آقای دکتر محمدتقی میرترابی (عضو هیت علمی دانشگاه الزهرا) برگزار گردید. همچنین در بخش پژوهشی بعدازظهر همان روز، دانشپژوهان تحت نظر دکتر میرترابی در خصوص نحوه محاسبه ی دقیق ضخامت جو در دیتاگیری ها فعالیت داشتند.