محل پذیرش و برگزاری

رصدخانه مرکز فضایی البرز ماهدشت کرج

محل پذیرش و برگزاری

رصدخانه مرکز ماهدشت زیر نظر سازمان فضایی ایران با هدف ترویج، عمومی سازی و آموزش علم نجوم، پژوهش در زمینه اخترشناسی و کمک به پیشرفت علم اخترشناسی در سال 1390 بنا گردید. با توجه به این اهداف، امکاناتی فراهم شده که افراد در رده های سنی و تحصیلی مختلف ضمن آشنایی با مفاهیم پایه ای نجوم قادرند به انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این مرکز بپردازند.
رصدخانه در جنوب غربی تهران و در اراضی مرکز ماهدشت واقع در کرج و در موقعیتی به طول جغرافیایی ˝8.58 '47 °50 شرقی و عرض جغرافیایی ˝47.34 '45 °35 شمالی با ارتفاع 1198 متر از سطح دریا قرار دارد.

تلسکوپ اصلی رصدخانه، اشمیت کاسگرین 16 اینچ مدل LX200 Meade با سامانه ی جستجوگر خودکار است که قابلیت اتصال به کامپیوتر، تصویربرداری و عکس برداری با CCD پیشرفته ی نجومی را داراست، این تلسکوپ بر روی مقر استوایی مدل Paramount ME استوار است. از جمله سایر تجهیزات موجود در رصدخانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛
یک دستگاه تلسکوپ 16 اینچ دابسونیSkyWatcher
یک دستگاه تلسکوپ 6 اینچ نیوتنی SkyWatcher
یک دستگاه تلسکوپ خورشیدی 90 میلیمتر مدل Coronado Solarmax II
یک دستگاه تلسکوپ شکستی آپوکروماتیک 120 میلیمتر SkyWatcher
یک دستگاه تلسکوپ شکستی آکروماتیک 80 میلیمتر SkyWatcher
دو دستگاه دوربین دوچشمی 80×20 و 100×25 مدل NightSky
یک دستگاه دوربین سی سی دی عکسبرداری SBIG STL-11000CM
یک دستگاه دوربین سی سی دی ویدیویی Astrovid Stellacam 3
یک دستگاه دوربین عکاسی Canon مدل 5D Mark II
فیلترهای ماه، خورشید و سحابی
فیلتر علمی 50 میلیمتری UBVRI johnson
دستگاه Camera change
کتابها و مجلات نجومی و اطلس آسمان